Disclaimer

Disclaimer


Gebruik van de Blokster website


Hoewel wij ons uiterste best doen om te zorgen dat de infomratie op de app en website actueel, volledig en correct is, is het mogelijk dat de app en website fouten bevat. Alle bedrijven die betrokken zijn geweest bij de totstandkoing van deze app en website zijn niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten die op deze app en website voorkomen.

Eveneens zijn genoemde partijen niet verantwoordelijk voor vervolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze app en website of de links van en naar websites van derden.

Hoe Blokster werkt
Over Blokster